Hannele Snickars

Tunnetko itsesi?

Olen toiminut homeopaattina, Ihminen tavattavissa -terapeuttina ja tulkinnut astrologisia karttoja jo monia vuosia. Tammikuusta 2021 olen päättänyt pääasiassa keskittyä astrologisten karttojen laatimiseen sekä Ihminen tavattavissa -terapiaan.

Ihminen tavattavissa -terapia, ITT (R)

Ihminen tavattavissa -terapia perustuu kirjailija ja luennoitsija Tommy Hellstenin kirjallisuuden viitekehykseen yhdistäen eri terapiasuuntauksia ja toiminnallisia menetelmiä.

ITT-terapeuttina olen lähinnä rinnalla kulkija, ystävä ja opastaja, joka tukee ihmisen kasvua omaksi itsekseen. Tärkeimmät työkaluni ovat läsnäolo ja ihmisyys. Vastaanotolle voi tulla moninaisten haasteiden, kuten esimerkiksi itsetunto ja -arvostusongelmien, häpeän työstämisen, stressin ja uupumuksen, läheis-riippuvuuden, parisuhde- tai vanhemmuusongelmien takia.

Itse terapiaprosessi lähtee liikkeelle ihmisen omista toiveista, tarpeista ja tavoitteista, mutta painopiste on aina ihmisen voimavaroissa ja niiden vapauttamisessa.

Vastaanottokulut eivät kuulu Kela-korvausten piiriin, eikä käynneistä tule merkintää julkisen terveydenhuollon järjestelmiin. Vastaanotolle ei tarvitse lähetettä.

Astrologinen tulkinta

Olen tehnyt astrologisia tulkintoja vuodesta 2008. Oppejani olen ammentanut mm Markku Manniselta, Juhani Nummelalta, Raimo Nikulalta ja Erkki Lehtirannalta, astrologian seminaareista sekä alan kirjallisuudesta.

Teen sekä suullisia että kirjallisia tulkintoja. Esimerkkeinä mm Syntymäkartta (luonteen vahvuudet ja haasteet), Vuosikartta (teemoja vuodeksi eteenpäin) ja Synastriakartta (kahden kartan vertailu).

Itsetuntemus – tie viisauteen

Sekä astrologia että Ihminen tavattavissa -terapia (ITT-terapia) ovat hyviä keinoja tutustua itseensä. Astrologian kautta on mahdollista tarkastella mm ihmisen vahvuuksia ja haasteita, ihmissuhteita, sopivuutta erilaisiin tehtäviin etc, kun taas ITT-terapian kautta on mahdollisuus käydä asioita läpi laajemmin ja syvällisemmin, riippuen hoitosuunnitelman pituudesta.

Tiedustelut: Hannele Snickars / hsnickars50@gmail.com ja 041-5488350

Konsultationer också på svenska. Consultations in English also.